Wrocław kilka miesięcy temu dołączył do grona miast, które chcą chronić swoje zabytki w sposób szczególny. W ramach powstałego właśnie wrocławskiego parku kulturowego, Stare Miasto odzyskuje swój blask, dzięki czemu może cieszyć oczy tak mieszkańców jak i przybywających do stolicy Dolnego Śląska turystów. Wolne od reklam ulice i kamienice prezentują się bardzo efektownie.

Co to jest park kulturowy?

Zgodnie z prawną definicją, park kulturowy jest jedną z przyjętych w naszym kraju form ochrony zabytków. Chodzi w nim o ustalenie obszaru objętego szczególną ochroną. Rodzaj tej ochrony również jest specyficzny, gdyż odnosi się głównie do nakazu zachowania naturalnej tkanki miejskiej. Wiąże się z tym niemal całkowity zakaz wywieszania reklam, które zasłaniałyby piękne zabytkowe elewacje kamienic. Wrocław również zdecydował się na ten krok, ku zadowoleniu mieszkańców i turystów.

Park kulturowy we Wrocławiu

Miejskie władze, w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, ustaliły teren wrocławskiej starówki jako okrąg, który obiega swoim zasięgiem sporą część wrocławskiej starówki. W ten sposób udaje się przywrócić dawny blask jednym z najbardziej malowniczych części stolicy Dolnego Śląska. Niewielkie uliczki, istniejące od średniowiecznego założenia miasta, prezentują się niezwykle urokliwie. Od wiosny tego roku ich wygląd znacznie się poprawia, wzbudzając zachwyt wszystkich przechodniów, nawet tych, którzy przechodzą nimi od lat.

Wrocławski Park Kulturowy szybko zyskał duże uznanie mieszkańców. Docenili oni wysiłek związany z usunięciem nadmiernych reklam i szyldów, które zamiast uzupełniać wygląd budynków zasłaniały jedynie urokliwe wrocławskie kamienice. Przez kilka miesięcy swojego istnienia Wrocławski Park Kulturowy sprawił, że spacery ulicami Starego Miasta stały się jeszcze bardziej przyjemne. Przy okazji podobnego spaceru można zobaczyć znacznie więcej niż było to możliwe jeszcze w ubiegłe lato. Po trudach spacerowego zwiedzania stolicy Dolnego Śląska wygodny wypoczynek w luksusowych warunkach oferują nasze apartamenty wrocławskie.