Różnie nazywany jest Wrocław. Najczęściej jednak mówi się o nim jako o mieście stu mostów, co bardziej elokwentni zaś zwą go wprost – Wenecją Północy. Czy słusznie?

Akwatyczne przydomki nie biorą się znikąd. Przez Wrocław przepływa niezliczona ilość cieków wodnych. Obok drugiej, co do długości polskiej rzeki, Odry, wyróżnijmy takie rzeki, jak Bystrzyca, Ślęza, Widawa, Oława, Dobra czy Zielona. Taka sieć wodna wymusza budowanie mostów i kładek. Obecnie mówi się o ponad 130 mostach i kładkach, a w przededniu II Wojny Światowej, miało ich być, znacznie, znacznie więcej, bo 303.

Most Rędziński – najdłuższy, największy

Prawdziwą chlubą i wizytówką nowoczesnego Wrocławia, jest z pewnością Most Rędziński. Budowany pięć lat (2006-2011), wedle projektu wykładowcy Politechniki Wrocławskiej, Jacka Biliszczuka, most, najdłuższym (1742 metry – 30 metrów dłuższy od Mostu Solidarności w płocku) i największy (aż 122 metry wysokości). Można więc żartobliwie powiedzieć, że Most Rędziński jest prawdziwym Sky Towerem wśród mostów!

Most Grunwaldzki – dusza Wrocławia

O ile Most Rędziński może wywoływać uczucie dumy wśród Wrocławian, o tyle Most Grunwaldzki wywołuje zupełnie inne emocje. To most z duszą i chyba najczęściej fotografowany most we Wrocławiu, szczególnie na tle unikatowego Ostrowa Tumskiego, lub urokliwego gmachu Muzeum Narodowego. Choć wygląda na wiekowy, w istocie ma nieco ponad 100 lat. Budowany był w latach 1908-1910 wedle równie nowoczesnego co Most Rędziński zamysłu. Architektem był Richard Plüddemann, człowiek odpowiedzialny za wiele charakterystycznych wrocławskich budowli (bydynki Portu Miejskiego, Hala Targowa, Most Zwierzyniecki czy wreszcie budynek Miejskiej kasy Oszczędności i Biblioteki Miejskiej – obecna siedziba główna Biblioteki Uniwersyteckiej). Na otwarciu mostu obecny władca Niemiec, Wilhelm II, od którego zresztą późniejsza nazwa Mostu – Most Cesarski. Mało kto wie, że o mały włos most nie został zburzony z powodu itp. budowanego lotniska w trakcie okresu Festung Breslau. Na szczęście, planu nie zrealizowano.