Trójkąt Bermudzki to nazwa, która budzi strach. We Wrocławiu znajduje się osiedle określane właśnie w ten sposób, aczkolwiek jak się okazuje, określane na wyrost. Bo Przedmieście Oławskie wcale nie jest takie straszne jak się je maluje i ma przepiękną architekturę.

Trójkąt Bermudzki czy Przedmieście Oławskie?!

Trójkąt Bermudzki to nazwa obszaru Oceanu Atlantyckiego w rejonie Bermudów, które słynie z niewyjaśnionych zaginięć statków i samolotów. Pojęcie trójkąta bermudzkiego stało się przez to synonimem niebezpiecznego terenu. Z racji nienajlepszej reputacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu, zaczęto je nazywać Trójkątem Bermudzkim. Obecnie przestępczość na tym osiedlu jednak wcale nie występuje w większych ilościach niż na innych osiedlach, a nawet w mniejszych.

Przedmieście Oławskie, czyli Trójkąt Bermudzki we Wrocławiu – fot.: Vox Vratislaviensia

Przedmieście Oławskie a topografia miejska

Przedmieście Oławskie stanowi jedno z czterech przedmieść otaczających historyczne centrum Wrocławia. Historyczne centrum Wrocławia to Stare Miasto ulokowane w 1242 roku i Nowe Miasto ulokowane w 1273 roku. Przedmieście Oławskie po wschodniej stronie, Przedmieście Mikołajskie po zachodniej stronie, Przedmieście Odrzańskie po północnej stronie i Przedmieście Świdnickie po południowej stronie, powstały już w średniowieczu, ale w granice miasta włączone zostały dopiero w 1808 roku. Wszelkie pozostałe osiedla we Wrocławiu to wsie sukcesywnie włączane w granice miasta.

Spacer po Przedmieściu Oławskim

Przedmieście Oławskie to obszar we wschodniej strefie miasta. Jego główne arterie stanową ulice: Krakowska, Traugutta, Kościuszki, Pułaskiego i wschodni fragment Podwala. Teren ten słynie ze swoich historycznych i secesyjnych kamienic. Dzieje się tak dlatego, że Przedmieście Oławskie i Przedmieście Odrzańskie jako jedyne ocalały z zawieruchy Oblężenia Wrocławia w 1945 roku. Za sprawą ich architektury na osiedlach tych można się poczuć jak w wirze czasowym. Na przykład ulica Miernicza na Przedmieściu Oławskim przetrwała w przysłowiowych stu procentach, efektem czego wykorzystuje się ją do kręcenia filmów historycznych. Między innymi Steven Spielberg kręcił na niej swój kinowy hit Most szpiegów.