Wrocław jest miastem o niezwykle bogatej historii, sięgającej już przeszło tysiąc lat. W dziejach stolicy Dolnego Śląska jest wiele interesujących wydarzeń, niektóre z nich były ważne również dla historii naszego kraju. Jednym z takich epokowych i doniosłych fragmentów z przeszłości jest powstanie i działalność niepodległościowej organizacji pod nazwą Solidarność Walcząca. Poznaj jej ciekawe dzieje.

Solidarność Walcząca powstała w trakcie trwania stanu wojennego. Jej założyciele doszli do wniosku, że w ciężkich czasach nie wolno się poddawać, a wręcz przeciwnie – należy jeszcze wzmocnić działalność opozycyjną, schodząc do jeszcze głębszej konspiracji. Przewodniczącym struktur Solidarności Walczącej został wrocławski działacz opozycyjny Kornel Morawiecki. I to właśnie Wrocław stał się główną siedzibą organizacji, miastem jej najprężniejszego działania.

Solidarność Walcząca posługiwała się programem całkowitego obalenia reżimu komunistycznego w Polsce. Odwołanie do tradycji niepodległościowej było bardzo silne, co można po dziś dzień wyczytać w licznych pismach i drukach pochodzących z wydawnictw publikowanych przez działaczy Solidarności Walczącej.

Działacze skupieni wokół przebywającego w ukryciu Kornela Morawieckiego byli świadomi powagi toczonej przez siebie walki. Zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że podobne działania opozycyjne muszą odbywać się we wszystkich krajach bloku komunistycznego. Dlatego też w trakcie istnienia organizacji w latach 1982 – 1991 nie tylko koncentrowali się na lokalnej i bieżącej działalności, ale świadczyli ogromną pomoc materiałową, sprzętową i szkoleniową działaczom niepodległościowym z innych krajów, między innymi z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji, a także ze Związku Radzieckiego.

Solidarność Walcząca jest po dziś dzień jedną z największych symboli stolicy Dolnego Śląska. Po dziś dzień organizowane są wystawy, spotkania i prelekcje, wydawane są publikacje mające na celu upamiętnienie tamtych wydarzeń i ludzi, którzy za nimi stali. W mieście znajduje się kilka miejsc upamiętniających działania tej konspiracyjnej organizacji. Można je odnaleźć podczas zwiedzania miasta. Nocleg w korzystnej cenie oferują Apartamenty Wrocław 24, położone w samym centrum miasta.