Wrocław, jako jedno z największych miast w Polsce, jest równocześnie jednym z największych ośrodków kulturalnych w naszym kraju. Nic zatem dziwnego, że to właśnie w stolicy Dolnego Śląska powstał jeden z najciekawszych i najbardziej znanych magazynów literacko – kulturalnych w Polsce. To oczywiście miesięcznik Odra, wydawany już przez ponad pół wieku. O czym można przeczytać w każdym numerze pisma?

Od samego początku, który miał miejsce w 1961 roku, pismo było nastawione na tematykę kulturalno-społeczną, bardzo często w odniesieniu do lokalnych spraw i tematów. Redakcyjna polityka sprawiała, że łamy wrocławskiego miesięcznika były dla wielu znakomitości literackich ulubionym, nierzadko wręcz jedynym, miejscem, w którym dany autor lub autorka chcieli publikować.

Jedną z takich znakomitości publikowanej na łamach pisma Odra był niewątpliwie słynny reżyser teatralny Jerzy Grotowski. To właśnie we wrocławskim piśmie znakomity dramaturg publikował swoje teksty teoretyczne, uzasadniające rozgrywane na scenie posunięcia. Po dziś dzień są te artykuły ważnym elementem polskiej tradycji dramaturgicznej.

Na łamach wrocławskiej Odry bardzo chętnie publikowała też Wisława Szymborska. Wychodzące w stolicy Dolnego Śląska pismo było pierwszym w kraju, które opublikowało poezje krakowskiej poetki po tym, jak ogłoszono ją laureatką literackiej nagrody Nobla. Nic zatem dziwnego, że w chwili podjęcia decyzji o przerwaniu swojego poetyckiego milczenia, wybór krakowskiej poetki padł właśnie na wrocławskie pismo, w którym publikowała od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Poza Wisławą Szymborską we wrocławskim miesięczniku publikowali zarówno twórcy na stałe mieszkający w stolicy Dolnego Śląska, ze słynnym Tadeuszem Różewiczem na czele, jak i inni, częstokroć równie znani, tak w naszym kraju jak i poza jego granicami. Lista nazwisk jest bardzo długa, w tym miejscu warto wspomnieć przede wszystkim Juliana Kornhausera, Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza.

Odra nie zapomina również o promocji młodych i nowych twórców, od kilku lat kilka ostatnich stron pisma jest poświęconych debiutującym i mało znanym poetom i prozaikom polskim.

W trakcie pobytu w stolicy Dolnego Śląska warto sprawdzić, jakim sprawom poświęcony jest najnowszy numer pisma, które zyskało sobie renomę w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat swojego istnienia. Lekturze można się oddać korzystając z noclegu, jaki oferują apartamenty wrocławskie, położone w samym centrum miasta.