Najważniejsze muzeum we Wrocławiu – Muzeum Narodowe – cieszy się olbrzymią popularnością. Równie wielką popularnością cieszą się jego trzy oddziały: Muzeum Etnograficzne, Panorama Racławicka oraz Pawilon Czterech Kopuł przy Hali Stulecia. Na ich wystawach można spotkać najznakomitsze dzieła sztuki i rzemiosła pochodzące ze Śląska, jak również z Europy.

Panorama Racławicka

Panorama Racławicka stanowi specyficzne i unikalne muzeum. Po raz pierwszy została otwarta w 1893 roku we Lwowie, gdzie funkcjonowała do roku 1944. Po raz drugi została otwarta w 1980 roku we Wrocławiu, gdzie funkcjonuje nadal. W zabytkowej, modernistycznej rotundzie autorstwa Ewy Dziekońskiej i Marka Dziekońskiego, kryje się równie zabytkowe dzieło. To obraz panoramiczny Bitwa pod Racławicami autorstwa Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Panorama Racławicka, bo o nią chodzi, przyciąga turystów w najróżniejszych zakątków świata. Malowidło prezentuje bitwę pod przywództwem Tadeusza Kościuszki na terenie Racławic, Dziemięrzyc i  Janowiczek. Panorama Racławicka zlokalizowana została przy ul. Purkyniego na pograniczu Starego Miasta i Nowego Miasta we Wrocławiu.

Wystawa w Muzeum Narodowym – fot.: Vox Vratislaviensia

Pawilon Czterech Kopuł, Hala Stulecia

Pawilon Czterech Kopuł wraz z Pergolą, Ogrodem Japońskim, Iglicą i Halą Stulecia, stanowi dziedzictwo po dawnych terenach wystawowych. W 1913 roku zorganizowano tam Wystawę Stulecia, a w 1948 roku Wystawę Ziem Odzyskanych. Hala Stulecia to perła architektury modernistycznej, którą zaprojektował przez Maxa Berga. Otwarty w 1913 roku obiekt odgrywa rolę hali wystawowo-widowiskowej. Towarzyszący jej Pawilon Czterech Kopuł zaprojektowany został w stylu modernistycznym przez Hansa Poelziga. Otwarty w 1913 roku obiekt odgrywał rolę Wytwórni Filmów Fabularnych, a obecnie odgrywa rolę Muzeum Sztuki Współczesnej, czyli oddziału Muzeum Narodowego. W Muzeum Sztuki Współczesnej figurują największe dzieła największych artystów dwudziestego i dwudziestego pierwszego stulecia. Hala Stulecia oraz Pawilon Czterech Kopuł zlokalizowane zostały przy ul. Wystawowej na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu. W 2006 roku zamieszczono je na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.