Najważniejsze muzeum we Wrocławiu – Muzeum Narodowe – cieszy się olbrzymią popularnością. Równie wielką popularnością cieszą się jego trzy oddziały: Muzeum Etnograficzne, Panorama Racławicka oraz Pawilon Czterech Kopuł przy Hali Stulecia. Na ich wystawach można spotkać najznakomitsze dzieła sztuki i rzemiosła pochodzące ze Śląska, jak również z Europy.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu to jedno z najważniejszych miejsc na muzealnej mapie Europy i zdecydowanie najważniejsze miejsce na muzealnej mapie Śląska. Mieści się w budynku dawnej Rejencji Śląskiej. Obiekt postawiono w dziewiętnastym stuleciu, w latach 19883-1996, według zasad neorenesansu i projektu Karla Friedricha Endella. Muzeum zostało w nim otwarte w 1947 roku. Przez te wszystkie lata nosiło następujące nazwy: Muzeum Państwowe, Muzeum Śląskie, a wreszcie Muzeum Narodowe. W muzeum znajduje się sześć wystaw stałych poświęconych między innymi sztuce śląskiej doby romanizmu, gotycku, renesansu i baroku, z czego dwie najważniejsze to: Śląska rzeźba kamienna oraz Sztuka śląska, którym towarzyszą różnego rodzaju wystawy czasowe. Muzeum Narodowe we Wrocławiu zlokalizowane zostało przy pl. Powstańców Warszawy na pograniczu Starego Miasta i Nowego Miasta.

Wystawa w Muzeum Narodowym – fot.: Vox Vratislaviensia

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu to jeden z trzech oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Mieści się w budynku dawnej Rezydencji Biskupów Wrocławskich. Obiekt postawiono w siedemnastym stuleciu, w latach 1732-1737, według zasad baroku i projektu Christopha Hacknera. Muzeum zostało w nim otwarte w roku 2006. Zanim jednak Muzeum Etnograficzne trafiło do dawnej Rezydencji Biskupów Wrocławskich, najpierw stanowiło wystawę w Muzeum Narodowym, a następnie samodzielny oddział w Muzeum Miejskim. W muzeum znajduje się jedna wystawa stała poświęcona sztuce i rzemiośle Ślązaków: Dolnoślązacy – pamięć, kultura, tożsamość, a towarzyszą jej wystawy czasowe na przykład poświęcone wystawom palm lub wystawom szopek. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu zlokalizowane zostało przy ul. Traugutta na Przedmieściu Oławskim.