W miastach Dolnego Śląska zachowało się wiele śladów, które świadczą o bardzo bogatej historii tych ziem. Swoje piętno pozostawili w nich nie tylko książęta piastowscy, ale także Czesi, Prusacy i Habsburgowie.

Duszniki Zdrój

Pierwszą miejscowością, którą warto zwiedzić jest uzdrowisko Duszniki Zdrój. Możemy tutaj spróbować jak smakuje woda „Pieniawa Chopina”. Skąd taka nazwa? Druga część nazwy upamiętnia pobyt w uzdrowisku Fryderyka Chopina, pierwsza wynika z obecności w wodzie dużych ilości dwutlenku węgla. Fryderyk Chopin przebywał w Dusznikach w roku 1826. Dał w mieście 2 publiczne koncerty, z których dochód przeznaczył na pomoc Libuszy i jej osieroconego rodzeństwa. Libusza była podobno młodzieńczą miłością Fryderyka. Pobyt Chopina w Dusznikach upamiętnia nie tylko woda, ale także odbywające się każdego roku festiwale muzyczne jego imienia. W mieście urządzono także Muzeum Festiwali Chopinowskich. Na zakończenie pobytu w Dusznikach warto wybrać się do Muzeum Papiernictwa. Placówka muzeum znajduje się w pochodzącym z początku XVII wieku młynie papierniczym.

Wambierzyce

Do rynku miejskiego prowadzi 12 bram. Stąd też miasto bardzo często nazywane jest „śląską Jerozolimą”. Wambierzyce słyną przede wszystkim ze wspaniałej bazyliki wzniesionej na początku XVIII stulecia. Fasada świątyni jest niezwykle bogata. Dużych wrażeń dostarcza wizyta w czynnej przez cały rok ruchomej szopce. Szopkę wykonał Longinus Wittig. Do wnętrza świątyni prowadzą monumentalne liczące 56 stopni schody. W ołtarzu głównym świątyni znajduje się słynąca cudami figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Figurkę wykonano w stylu gotyckim. Świątynię można zwiedzać każdego dnia.

Paczków

To niewielkie miasteczko otoczone jest murami obronnymi z okresu średniowiecza. Spośród 24 wież do czasów współczesnych zachowało się 19. Centrum miasteczka zajmuje rynek z ratuszem w stylu gotycko-renesansowym. Zwiedzając Paczków warto zobaczyć kościół parafialny, w którym znajduje się studnia – świątynia mogła więc pełnić funkcję obronną.