We Wrocławskich obiektach sakralnych kryje się wiele wizerunków Madonn. Przed obrazy i ikony Madonny przychodzą tłumy modlących się i zwiedzających osób. Poznajmy Madonnę pod jodłami oraz Madonnę Ostrobramską.

Madonna pod Jodłami

W 1510 roku uznany malarz Lucas Cranach, autor takich dzieł jak Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie, czy Adam i Ewa, namalował techniką olej na desce obraz Madonna pod jodłami. Przekazał go katedrze wrocławskiej, w której wisiał w latach 1510-1947, czyli do czasu gdy go ukradziono i umieszczono podróbkę, co z kolei odkryto podczas konserwacji w roku 1961. Znaleziono go w 1971 roku, a do Wrocławia wrócił w roku 2012, nie trafił jednak do wrocławskiej katedry a do Muzeum Archidiecezjalnego stojącego tuż przy niej. Obraz prezentuje znajdującą się pod drzewami Matkę Bożą, która trzyma w ramionach Dzieciątko.

Madonna pod jodłami – Lucas Cranach

Madonna Ostrobramska

Wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej czci się w naszym regionie równie mocno co wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej lub wizerunek Matki Bożej Licheńskiej. Wierna kopia ikony Madonny z Ostrej Bramy w Wilnie mieści się w kościele Opieki św. Józefa na Nadodrzu we Wrocławiu. Obiekt ten z lat 1821-1823 urósł nawet z tej racji do rangi sanktuarium w 2002 roku. Wszystko stało się po 1945 roku, gdy w następstwie zmiany granic państw w Europie ludność z Wilna, Lwowa i Kresów Wschodnich przyjechała do Wrocławia, a przyjeżdżając do nadodrzańskiej metropolii ludność ta przywiozła również swoje zwyczaje i swoje obrazy. Tym oto sposobem ikona Madonny Ostrobramskiej trafiła do kościoła zakonu karmelitów. Obraz prezentuje zamyśloną Matkę Bożą bez Dzieciątka, bo albo oczekuje ona dopiero jego narodzin, albo opłakuje go po jego stracie. Madonna obleczona w słońce oraz otoczona gwiazdami i księżycem akcentuje Miłosierdzie, jeden z głównych, obok Świętości, Wszechmocy i Sprawiedliwości, przymiotów Boga.

 

Zwiedzając nadodrzański Wrocław warto zatrzymać się w nim na kilka dni a noce spędzić w jednym z wielu hosteli