Wrocław jest miastem o ponad tysiącletniej historii, stąd też znajduje się w nim wiele cennych zabytków architektonicznych. Jednym z najbardziej znanych i jednocześnie najbardziej okazałych jest wrocławski kościół św. Elżbiety, położony przy północno – zachodnim narożniku wrocławskiego rynku. Poznaj ciekawą historię tego kościoła.

Wedle dostępnych historycznych dokumentów pierwszy kościół istniał w tym miejscu powstał prawdopodobnie w pierwszych latach XIII wieku i był utrzymany w obowiązującym wówczas stylu romańskim. Pierwsza wzmianka o parafii posługującej się mianem św. Elżbiety pochodzi z dokumentu datowanego na 1252 roku, w pięć lat później dokonano oficjalnego aktu konsekracji. Znana dziś bryła kościoła pochodzi z budowy rozpoczętej w początkach XIV wieku, utrzymana jest w stylu gotyku redukcyjnego. Zrezygnowano z nadmiernej ilości ozdób na rzecz prostoty, co widać po dzień dzisiejszy w bryle kościoła. Od 1525 roku kościół był własnością parafii ewangelickiej, co zakończyło się dopiero wraz z przejęciem budowli przez nowe polskie władze po zakończeniu działań wojennych w trakcie II wojny światowej. W ciągu stuleci kościół kilkukrotnie przebudowywano, głównie z powodu zniszczeń wywoływanych pożarami, zarówno powstającymi z przyczyn naturalnych jak i działań wojennych, między innymi z czasów oblężenia miasta w trakcie kampanii napoleońskiej z 1807 roku.

Po II wojnie światowej kościół został oddany katolickiemu ordynariatowi polowemu, stając się kościołem garnizonowym. Działania wojenne nie wyrządziły budynkowi większych zniszczeń, jednak lata pokoju nie były dla niego zbyt łaskawe. W ciągu kilkunastu lat kościół strawiły aż 3 poważne pożary, z których największym był ostatni, mający miejsce 9 czerwca 1978 roku. Wówczas spłonęło całe drewniane wyposażenie kościoła, zawaliły się niektóre żebra sklepienia nawy głównej. Odbudowa rozpoczęła się dopiero w 1981 roku i trwała przez całe dziesięciolecie.

Dziś kościół św. Elżbiety odzyskał dawny blask. Poza uroczystościami o charakterze religijnym w gościnnych murach świątyni odbywają się koncerty muzyki klasycznej, organizowane w ramach festiwalu Wratislavia Cantans.

Podczas pobytu we Wrocławiu warto poświęcić chwilę czasu na odwiedzenie tej jednej z najciekawszych wrocławskich świątyń. Tym bardziej, że znajduje się ona niedaleko od miejsc, w których nocleg w atrakcyjnej cenie oferują apartamenty wrocławskie.