Jeden z najpiękniejszych obiektów sakralnych postawionych we Wrocławiu. Kościół św. Augustyna na wrocławskim Borku odznacza się eklektyzmem, czyli łączeniem różnych stylów w jednej bryle. Znajduje się przy ul. Sudeckiej.

Majestatyczny obiekt sakralny

Kościół św. Jana Chrzciciela przy ul. Sudeckiej powstał w 1909 roku według projektu Alfreda Böttchera i Richarda Gaze. Stawiano go w latach 1908-1909, w eklektyzmie architektonicznym. Został w połowie zrujnowany podczas Oblężenia Wrocławia w 1945 roku, po czym przejął go zakon kapucynów i przechrzcił wezwanie na św. Augustyna. Po renowacji, w 1977 roku zamieszczonego w rejestrze zabytków. Kościół, którego konstrukcja została wymurowana z cegły, wieńczy 9 wież pokrytych hełmami, a ściślej 1 duża wieża i 8 małych wieżyczek. Liczy 78 metrów wysokości, a na jednej z trzech kondygnacji wieży mieści się balustrada widokowa, z której można obserwować odległą o trzydzieści kilometrów Górę Ślężę. Obiekt zawsze odgrywał rolę kościoła chrześcijańskiego, ale do roku 1945 funkcjonował jako kościół protestancki św. Jana Chrzciciela, a od roku 1949 jako kościół katolicki św. Augustyna.

Kościół św. Augustyna – fot.: Vox Vratislaviensia

Zachód oraz Wschód w jednej bryle

Obiekt pod względem architektury odznacza się eklektyzmem, czyli łączeniem stylów. Rysy obiektu czerpią z epoki gotyku, baroku, historyzmu i secesji. Ciekawe rozwiązanie zastosowano w prezbiterium, gdzie mieszczą się malowidła Jezusa Chrystusa i Apostołów namalowane w stylistyce bizantyjskiej. Tak oto w zachodnim obiekcie sakralnym, występują elementy wystroju wschodnich obiektów sakralnych.