Spośród wszystkich polskich miast, jakie warto zwiedzić w swoim życiu, Wrocław na pewno plasuje się w czołówce peletonu. Jego oferta turystyczna, wyjątkowa topografia oraz atrakcyjność obiektów przyciąga ciekawych świata ludzi z całego globu. Wyjątkową cechą perły Dolnego Śląska jako miasta, jest bardzo duży poziom zagęszczenia budynków oraz ich uporządkowanej struktury (głównie kamienice na śródmieściu). Zjawisko to wynika głównie z faktu, że miasto Wrocław, jest kulturowo i historycznie bardzo silnie powiązane z Niemcami (Wrocław po niemiecku: „Breslau’). 

Powszechnie wiadomo, że dla optymalnego rozwoju miasta, zarówno historycznie jak i w bieżącym czasie, oprócz optymalizacji procesów produkcyjnych, popytu i podaży oraz wielu innych czynników ekonomicznych, kluczowym elementem rozwoju, jest zadbanie o tak zwany „nerw gospodarki”, którym jest transport. W przypadku bieżącego artykułu, przybliżona zostanie co nieco historia najważniejszego środka transportu z okresu industrializmu, bez którego obecnie, nasz przemysł ciężki i energetyczny nie byłby w stanie funkcjonować, a mianowicie – kolei, a dokładniej historii transportu kolejowego we Wrocławiu.

Historia Wrocławskiej kolei

Jaka zatem historia, skrywa się za wrocławskim transportem kolejowym? Początek rozwoju wspomnianej kolei miał miejsce w momencie nacjonalizacji sieci kolejowej przez rząd pruski, a więc mowa tutaj o latach 60 XIX wieku. Po zjednoczeniu kolei w jedno towarzystwo, znacznie łatwiej było zarządzać jej rozwojem oraz w o wiele bardziej przystępny sposób, można było nadać jej kierunek rozbudowy oraz zmian. W opisywanych czasach, kolei nie była aż tak bardzo respektowaną gałęzią gospodarki jak ma to miejsce obecnie, a więc jej rozwój nie był priorytetem przy rozbudowywaniu miast. Sytuacja diametralnie zmieniła się w XX wieku, kiedy to planowanie kolei we Wrocławiu zostaje integralną częścią przy swojego rodzaju planowaniu urbanistycznym miasta. W tym momencie można stwierdzić, że transport kolejowy zaczyna być traktowany jako rzecz równorzędnie istotna z pozostałymi gałęziami transportu czy szerzej – gospodarki.
Dworzec Wrocław-Nadodrze
Proces powstawania kolei we Wrocławiu, można by było opisać, jak dobudowanie kolejnych nitek, które następnie były łączone ze sobą w większe sieci komunikacyjne aby finalnie stworzyć kompletny system komunikacyjny Dolnego Śląska, który pozwala obecnie podróżować po całym województwie w bardzo dobrych warunkach, cenie i prędkości. Wspomniane w poprzednim zdaniu nitki, które stworzyły potem system komunikacji kolejowej we Wrocławiu to kolejno:

• Kolej Górnośląska
• Kolej Wrocławsko-Świebodzicka
• Kolej Dolnośląsko-Marchijska
• Kolej Poznańska
• Kolej Prawego Brzegu Odry
• Kolej Nadodrzańska
• Kolej Sobócko-Świdnicka
• Kolej Wrocławsko-Trzebnicka
• Kolej Wrocławsko-Jelczańska
• Wąskotorowa Kolejka Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicka
• Kolej Wrocławsko-Strzelińska

Opisanie historii każdej z wyżej wymienionych części kolei dolnośląskiej, zakończyłoby się najprawdopodobniej w formie 500 – stronnicowej książki, a więc w tym artykule, jako autor, nie podejmuję się tego wyzwania. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że kolej dolnośląska powstawała w długich periodach i małymi kroczkami (nitkami) aby stworzyć obecny obraz kolei, który jest nam znany.

Z ciekawostek związanych z koleją, warto nadmienić fakt, że najstarszą linią kolejową, jaką można spotkać na ziemiach polskich, jest linia Wrocław – Oława, która w tym roku, będzie kończyła swoje 177 urodziny. Ten imponujący wynik sprawia, że Wrocław jest historycznym miastem, jeżeli chodzi o rozwój kolei w Polsce. Odcinek Wrocław – Oława po dziś dzień jest bardzo pożyteczny dla podróżujących, gdyż jest to szlak komunikacyjny, pozwalający na dostanie się do perły Dolnego Śląska z takich miast jak Opole, Częstochowa, Kraków, Warszawa i wiele innych.

Historia kolei we Wrocławiu

Co więcej można zatem powiedzieć o historii wrocławskiej kolei? Zdecydowanie interesującym faktem jest to, że pierwsza praktycznie wykorzystywana kolej na świecie powstała zaledwie dwanaście lat przed odcinkiem Wrocław-Oława. Wspomnianym połączeniem jest tutaj oczywiście angielska kolej, a dokładniej połączenie miasta Liverpool z przemysłowym Manchesterem.

Reasumując, historia kolei dolnośląskiej opiewa w dużą złożoność i kilkanaście dekad pracy nad jej rozwojem. Przeszłość uczy nas o tym, że wielkie dzieła powstają z ogromnym nakładem czasu, pieniędzy, cierpliwości i współpracy. Dzięki spotkaniu się wszystkich czynników wymienionych w poprzednim zdaniu, możliwe było powstanie sieci kolei dolnośląskiej jaką znamy dziś. Nowoczesne, zarówno elektryczne jak i spalinowe pociągi, przewożą nas po województwie w bardzo dobrych warunkach i cenie. Wszystko zawdzięczamy latom usprawniania i zmieniania struktury kolei w tej części kraju. Gdyby nie nasi przodkowie, czekałaby nas masa pracy aby stworzyć strukturę transportu kolejowego od podszewki. Warto zatem docenić wkład, jaki mieli oni w rozwój naszej kolei i kontynuować dzieło rozpoczęte przez nich 177 lat temu. Sprawmy, żeby nasi poprzednicy byli z nas dumni i uświetniajmy nasz transport kolejowy każdego dnia!