Miasto Wrocław charakteryzuje się długą, tysiącletnią historią. Dziesięć stuleci istnienia miasta oznacza bardzo bogate w wydarzenia dzieje, które znajdują odbicie w wielu zabytkach, pochodzących z różnych okresów w historii miasta. To bogactwo i różnorodność widać również świetnie w oficjalnym emblemacie stolicy Dolnego Śląska. Herb Wrocławia to również ciekawa historia zmian, jakie zachodziły w mieście.

Herb Wrocławia składa się z pięciu pól. W prawym górnym rogu na czerwonym polu – heraldycy patrzą na herby w odwrotny od ogólnie przyjętego sposób – znajduje się Lew Czeski, symbolizujący historyczną przynależność miasta do dawnej Korony Królestwa Czeskiego. Obok niego widnieje w złotym polu postać Orła Śląskiego, który jest dziś nie tylko oficjalnym godłem województwa dolnośląskiego, ale także występuje jako element wielu innych herbów miejskich w regionie. W prawym dolnym złotym polu widnieje natomiast litera W, pochodząca od łacińskiej nazwy miasta, która brzmi Wratislavia. W dolnym lewym rogu na czerwonym polu znajduje się osadzona na odwróconej koronie głowa świętego Jana Ewangelisty w nimbie. W centrum tarczy herbowej widnieje natomiast srebrna misa z odciętą głową świętego Jana Chrzciciela, patrona wrocławskiej katedry.

Każde z pól herbu ma swoje historyczne uzasadnienie, każde odwołuje się do pewnych wydarzeń związanych z miastem. Jak wspomniano, Lew Czeski symbolizuje związek miasta z Czechami. W momencie powstania pierwszego herbu miasto należało bowiem do Korony Królestwa Czeskiego. Obecny herb Wrocławia nawiązuje swoją stylistyką do drugiego z nadanych herbów, co miało miejsce w 1530 roku, początkowo przez króla czeskiego i węgierskiego Ferdynanda I Habsburga, a co potwierdził także cesarz Karol V Habsburg. W zachowanym dokumencie dotyczącym właśnie ustanowionego przywileju herbowego wymieniane jest właśnie dzisiejsze pięciopolowe godło, które nawiązuje do skomplikowanej i długiej historii miasta.

Podczas zwiedzania Wrocławia można się natknąć nie tylko na współczesne przedstawienia herbu, ale zauważalne są również inne miejsca, w których widnieje historyczny herb Wrocławia. Należy jedynie patrzeć uważnie. Aby dobrze wypocząć podczas pobytu we Wrocławiu należy przejrzeć ofertę naszych apartamentów w centrum Wrocławia.