Wrocław to jedno w pierwszych miast w Europie, w którym ruszyły pociągi oraz tramwaje. Nic dziwnego, skoro jako ówczesna druga stolica Niemiec, jaką stanowił Wrocław, wymagała połączenia z pierwszą stolicą Niemiec, czyli Berlinem. Wskutek tego powstało pięć dworców, nie licząc niemal trzydziestu stacji, które istnieją nadal, mimo że tylko dwa z nich przyjmują pociągi.

Dworzec Wrocław-Górnośląski

Pierwszy dworzec, który powstał we Wrocławiu to Dworzec Wrocław-Górnośląśki. Neoklasycystyczny budynek z roku 1842 mieści się przy ul. Małachowskiego na pograniczu Przedmieścia Oławskiego oraz Przedmieścia Świdnickiego. Pierwszy pociąg wyruszył z niego na trasie Wrocław-Oława.

Dworzec Wrocław-Świebodzki

Dworzec Wrocław-Świebodzki, fot.: Vox Vratislaviensia

Dworzec Wrocław-Świebodzki

Drugi dworzec, który powstał we Wrocławiu to Dworzec Wrocław-Świebodzki. Neoklasycystyczny budynek z roku 1842 mieści się przy pl. Orląt Lwowskich na Przedmieściu Mikołajskim. Komunikował Wrocław ze Szczecinem, Stargardem i Świebodzicami.

Dworzec Dolnośląsko-Marchijski

Trzeci dworzec, który powstał we Wrocławiu to dworzec Wrocław-Dolnośląsko-Marchihjski. Neoklasycystyczny budynek z roku 1844 mieści się przy pl. Orląt Lwowskich na Przedmieściu Mikołajskim. Komunikował Wrocław z Berlinem.

Dworzec Wrocław-Główny

Dworzec Wrocław-Główny – fot.: Vox Vratislaviensia

Dworzec Wrocław-Główny

Czwarty dworzec, który powstał we Wrocławiu to Dworzec Wrocław-Główny. Historyczno-secesyjny budynek, w którym dominuje neogotyk, pochodzi z roku 1857, a obecna wersja z roku 1904 i mieści się przy ul. Piłsudskiego na Przedmieściu Świdnickim. Komunikował Wrocław między innymi z Warszawą, Krakowem, Łodzią, Lublinem, Szczecinem, Stargardem, Poznaniem, Trójmiastem, Berlinem, czy Pragą. Na przeciwko dworca znajdują się: Hotel Piast, Grand Hotel, Hotel Europeum, Hotel Polonia, Hotel Sofia oraz Ibis Hotel w Silver Tower.

Dworzec Wrocław-Nadodrze

Dworzec Wrocław-Nadodrze, fot.: Vox Vratislaviensia

Dworzec Wrocław-Nadodrze

Piąty dworzec, który powstał we Wrocławiu to Dworzec Wrocław-Nadodrze. Neoromański budynek z roku 1868 mieści się przy pl. Powstańców Wielkopolskich na Przedmieściu Odrzańskim. Komunikował Wrocław z Poznaniem.