Wrocławskie synagogi

We Wrocławiu istnieje jedna synagoga. To Synagoga Pod Białym Bocianem. Jako jedyna przetrwała burzliwe dzieje nadodrzańskiego miasta. (więcej…)

Madonny Wrocławia

We Wrocławskich obiektach sakralnych kryje się wiele wizerunków Madonn. Przed obrazy i ikony Madonny przychodzą tłumy modlących się i zwiedzających osób. Poznajmy Madonnę pod jodłami oraz Madonnę Ostrobramską. (więcej…)